Obsługa BIP_Mapa strony_Ogłoszenia_Przetargi_Wyszukaj dokument__Strona Internetowa SP nr 2

Instrukcja korzystania z BIP

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Drukuj PDF

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Art. 2. 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".

2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Więcej…

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Drukuj PDF

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.


Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198. z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


Rozdział 1

Przepisy ogólne


§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, w szczególności:

a) strukturę strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej,

b) standardy struktury stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej;

2) zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej;

3) wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Więcej…

Instrukcja korzystania z BIP

Drukuj PDF

Przeszukiwanie całej zawartości serwisu umożliwia pole wyszukiwarki, znajdujące się w lewym górnym rogu strony, w którym można wpisać szukane wyrażenie i następnie uzyskać wynik po kliknieciu w przycisk "szukaj".
Do strony początkowej prowadzi odnośnik "Start", szybki przegląd wszystkich stron wchodzacych w skład BIP umożliwia "Mapa strony".
Po najechaniu myszką na tą ikonkę wyświetli się napis  "drukuj".Każda strona z informacjami może zostać wydrukowana po kliknięciu w ikonę drukarki, znajdujacą sie  w górnym, prawym rogu konkretnej podstrony z informacją. 
W niektórych przypadkach informacje mogą być rozszerzone na kolejnych podstronach. Aby obejrzeć całą informację należy kliknać odnośnik - wyraz lub wyrazy - wyróżniajacy sie innym kolorem i tłem (zazwyczaj słowo - "więcej" lub "czytaj dalej".
Menu tematyczne (witryny),  znajdujące sie po lewej stronie służy do wyboru kategorii informacji. Kliknięcie na wybrana kategorię lub podkategorię powoduje wyświetlenie informacji należacych do tej kategorii.

Ścieżka powrotu

Start Obsługa BIP_