Obsługa BIP_Mapa strony_Ogłoszenia_Przetargi_Wyszukaj dokument__Strona Internetowa SP nr 2
img1
img2
img3

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Weronika Surkont zam. w Bolesławcu.

Informujemy, że do następnego etapu rekrutacji na stanowisko: kierownik gospodarczy zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne.

 

  1. Weronika Surkont zam. w Boleslawcu


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO – KIEROWNIK GOSPODARCZY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W BOLESŁAWCU

Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu,

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze
– KIEROWNIK GOSPODARCZY  w wymiarze 1 etat

 


I. Dane jednostki:
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Juliusza  Słowackiego 2, 59-700 Bolesławiec
Tel. 75 732 22 70
II. Określenie stanowiska :
Kierownik gospodarczy – 1 etat, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo.
Zatrudnienie od 01.09.2019 r.

Warunki pracy na danym stanowisku: zmienne tempo pracy, wymaga samodzielności, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca przy komputerze.

III. Wymagania niezbędne:
Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. Posiada wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku; preferowane kierunki: administracja, ekonomia lub zarządzanie lub średnie o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku; preferowane doświadczenie na tym lub podobnym stanowisku.
2. Spełnia wymagania formalne: obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta w pełni z praw publicznych, nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne.

Więcej…

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO – KIEROWNIK GOSPODARCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W BOLESŁAWIEC

Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu,

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze – KIEROWNIK GOSPODARCZY  w wymiarze 1 etat

 


I. Dane jednostki:
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Juliusza  Słowackiego 2, 59-700 Bolesławiec
Tel. 75 732 22 70
II. Określenie stanowiska :
Kierownik gospodarczy – 1 etat, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo.
Zatrudnienie od 01.09.2019 r.

Warunki pracy na danym stanowisku: zmienne tempo pracy, wymaga samodzielności, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca przy komputerze.

Więcej…

Ścieżka powrotu

Start